Elfilter för rökgasrening är rätt smart att satsa på. När det gäller elfilter rökgasrening så kan du med fördel vända dig till ECP AirTech. Deras elfilterserie Green-Tech kan användas inom så gott som alla områden för rökgasrening och partikelavskiljning. Just att se till att göra en bra rökgasrening kan vara ett måste. Kanske du jobbar inom en industri där det är mycket utsläpp? Då är det värt att satsa på att ha rätt sorts filter. ECP AirTech har en mängd olika bra produkter som kan användas för att göra miljön och luften bättre. En grej de erbjuder, det är ett komplett produktprogram, som innehåller elfilter, slangfilter och sinterfilter. Sedan har de även andra smarta tjänster så som inspektioner, service, mätuppdrag, injusteringar med mera.

Rening av rök och stoft med elfilter

För att göra en bra rökgasrening eller stoftavskiljning så kan elfilter för rökgasrening vara smart val. ECP AirTech har ett bra elfilter som är bra inom de allra flesta områden som har med rökgasrening och partikelavskiljning att göra. Elfiltret har lågt tryckfall och hög avskiljningsgrad samt att den klarar av höga temperaturer. De har även ett filter som kallas för slangfilter. Ett annat är sinterfilter. Det fungerar som så att filtreringen sker genom sintrade element. Om du inte är säker på vad för filter som kan passa, så är det smart att ta kontakt med detta företag. Det så att de kan berätta mer om hur de olika filtren fungerar samt vad som passar till vad. Du hittar deras kontaktuppgifter på deras hemsida. Där kan du även läsa mer om deras andra tjänster som de har att erbjuda.